செவ்வாய், 1 மே, 2012

Please vote: Bafta TV Awards 2012 nominees - Sri Lanka's Killing Fields


Bafta TV Awards 2012 nominees - Sri Lanka's Killing FieldsPlease vote: Bafta TV Awards 2012 nominees - Sri Lanka's Killing Fields
Al Jazeera's Bahrain: Shouting in the Dark has earned the channel a nomination for Current Affairs in this year's Bafta TV Awards. It's competing against Jon Snow's film, Sri Lanka's Killing Fields (pictured), for Channel 4 and two editions of Panorama on BBC1: The Truth about Adoption and Undercover Care: The Abuse Exposed.
It's always a particularly strong category – and Bafta has the final say – but who doyou think should win? Vote in our poll below...
Download As PDF

3 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

தமிழன் என்றொரு இனமுண்டு;
தனியே அவர்க்கொரு குணமுண்டு;
மானம் பெரிதென உயிர் விடுவான்;
மற்றவர்க்காக துயர்படுவான்;
தானம் வாங்கிட கூசிடுவான்;
தருவது மேலென பேசிடுவான்;


Bloggers.com

Nandunorandu - Find me on Bloggers.com