திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2020

தனியுரிமை
           
    
              ஒளிவு மறை வற்ற  வாழ்வென்ப தனியுரிமை 
              ஒளித்துமறைக்கா இருத்தலும் ஆம்


.

Download As PDF

2 கருத்துகள் :

கருத்துரையிடுக

" ஆழ்ந்த பார்வையில்லாமல்
எதையும் புரிந்துகொள்ளமுடியாது "