திங்கள், 20 ஏப்ரல், 2020

ஒளிமறைவுற்றவாழ்வென்ப தனியுரிமை 
ஒளித்துமறைக்கா இருத்தலும் ஆம்
Download As PDF

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

" ஆழ்ந்த பார்வையில்லாமல்
எதையும் புரிந்துகொள்ளமுடியாது "