சனி, 17 மார்ச், 2012

தமிழர்கள் Sri Lanka's Killing Fields 2 - Unpunished War Crimes - Channel 4 வீடியோவை (Like) தெரிவிக்கவும். சிங்களவர்கள் இந்த வீடியோவை unlike போட்டு காலி செய்ய பார்க்கிறார்கள்.


தமிழர்கள் 
Sri Lanka's Killing Fields 2 - Unpunished War Crimes - Channel 4 
வீடியோவை (Like) தெரிவிக்கவும். 
சிங்களவர்கள் இந்த வீடியோவை unlike போட்டு 
காலி செய்ய பார்க்கிறார்கள்.Download As PDF