ஞாயிறு, 3 ஜனவரி, 2016

முடிவு

காண்பதில் கேட்டதில்
யூகி உனக்கானதை ,
பயணி அதனுடன்,
உன்னை விரிவு செய்,
உனக்கான பாதை அதில் உள்ளது.
Download As PDF

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

" ஆழ்ந்த பார்வையில்லாமல்
எதையும் புரிந்துகொள்ளமுடியாது "